Xin Liu

Tsinghua University

Xin Liu

Tsinghua University

Biography

Electronic Engineering

Tsinghua University

programming, electronics engineering, 3D printing